Projecten

De stichting stelt zich ten doel vanuit Christelijke overtuiging de medemens in Malawi, ongeacht kleur, ras of religie, die door honger, armoede en gebrek aan onderwijs geen, een minimale en/of sombere toekomst tegemoet gaan, te ondersteunen en te helpen, in de breedste zin van het woord, waarbij wij willen bijdragen aan een verbeterde toekomst voor de kinderen waarin honger en armoede worden verminderd en onderwijs wordt verbeterd.

De projecten worden opgesteld aan de hand van de vraagstelling vanuit het ontwikkelingsgebied / nood die ter plaatse is ontstaan. Er wordt gebruik gemaakt van een standaard projectplan, welke wordt aangepast naar de situatie van het project. Naar aanleiding van de vraagstelling wordt ook een begroting opgesteld. De projecten worden aangereikt door onze contactpersonen ter plaatse.

St. Samen voor Malawi zet zich in voor kinderen die nog niet door de overheid gesteund worden te voorzien van 1 maaltijd per dag. De kinderen die de basisschool bezoeken krijgen vanuit de overheid 1 maaltijd per dag aangeboden. Voordat de kinderen naar school gaan kunnen ze een soort peuterspeelzaal (CBCC – Community-Based Childcare Center) bezoeken maar hier wordt geen eten aangeboden. Wij willen hierin voorzien en voorzien de CBCCs van de materialen en training om zelf de gewassen te verbouwen die nodig zijn voor deze maaltijden. Het uitgangspunt hierbij is dat de oogst (soja/mais) wordt deels gebruikt als zaaigoed voor het volgende seizoen en het restant voldoende moet zijn om de kinderen een jaar lang 1 maaltijd per dag aan te bieden.

De voeding die de kinderen krijgen op de CBCC bestaan uit een voedingsrijke pap Likuni Phala. In deze pap zitten alle voedingsstoffen die een kind nodig heeft. Deze pap wordt door vrijwilligers van de CBCC klaargemaakt.

De ondersteuning van de landbouw bestaat onder andere het leren toepassen van de landbouwmethode Farming Gods Way (www.farming-gods-way.org) Met deze methode wordt er voornamelijk gewerkt met organische mest en vanuit Bijbels fundament.
Deze Training is niet alleen gegeven aan de dorpen van ons project maar we hebben ook andere dorpen in de nabij gelegen gebieden uitgenodigd zodat ook zij direct deze methode zouden kunnen gaan gebruiken.